Хүргэлт

  1. Таны захиалсан нийт барааны үнэ 400,000₮ өөс дээш үнийн дүнтэй нөхцөлд хүргэлтийн үйлчилгээг авах бөгөөд хүргэлтийн компани үнэгүй хүргэж үйлчилнэ.  Харин хаяган дээрээ байгаагүй, хаягаа буруу өгсөн тохиолдолдоос болж дахин хүргэхээр бол 10,000 төг нэмж авна.
  2. Бараа түүний жин, овор хэмжээ болон бараа захиалсан газрын хол ойроос шалтгаалан барааг 3- 5 хоногт   багтаан танайд хүргэнэ.
  3. Хэрэглэгч барааг хүргүүлэх хаягийг зөв өгөх ба холбоо барих утасны дугаарыг заавал өгнө.
  4. Хэрэглэгч та хүргэлтийн ажилтанд төлбөрийн баримт болон бусад бичиг баримтаа үзүүлэн барааг хүлээж авна.
  5. Хүргэлтийн ажилтан барааг захиалагчид шалгуулан хүлээлгэж өгөх ба хэмжээ таараагүй тохиолдолд  хэрэглэгч барааг солиулж  болно.
  6. Хэрэглэгчийн төлбөрийн талаар ямар нэг асуудал эсвэл тодруулга гарвал утас болон e-мail рүү холбогдож лавлагаа хийж болно.
  7. Хэрэглэгчээс гарсан гомдол, маргаантай асуудлыг вебсайтын үйлчилгээний нөхцөл, нууцлалын баталгаа болон Монгол улсын хууль дүрмийн дагуу шийдвэрлэнэ.
  8. Хэрэглэгч санал хүсэлт, асуулт, лавлагааг mon_bestshoes@yahoo.com e-мail болон 88105933, 88001668 утсаар  холбогдон хийж болно.