Бараа буцаах, солих нөхцөл

  1. Барааг захиалахдаа манай сайтын зөвлөгөө хэсгийг заавал харна уу.
  2. Хэрэглэгч захиалсан бараагаа хүлээн авах үед барааны бүрэн бүтэн эсэхийг шалгах үүрэгтэй.
  3. Хэрэв эдгээр гэмтэл илэрсэн тохиолдолд уг барааг 24 цагийн дотор оффис дээр буцааж өгнө.
  4. Хэрэглэгч захиалсан бүтээгдэхүүний хэмжээ загварыг бүрэн хариуцана.
  5. Хэрэв захиалсан гуталын хэмжээ таараагүй тохиолдолд төлбөрийг харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр дансанд хийх буюу хэрэглэгч хүсвэл дахин захиална.
  6. Хэрэглэгч хүргэлтийн ажилтангаас захиалсан бараагаа хүлээн авч гарын үсэг зурсан нь авсан бараандаа сэтгэл хангалуун байна гэж тооцогдоно. Гарын үсэг зурснаас хойш барааг буцаахгүй.