Төлбөр төлөх

  1. Барааны үнэ нь Bestshoes.mn тавьсан эцсийн үнэ болно
  2. Хэрэглэгч бараа захиалгын үнийн 70 хувийг урьдчилан төлснөөр захиалгыг баталгаажсан гэж  үзэн худалдан авалтыг захиалгын журмын хугацаанд хийх ба үлдэгдэл төлбөрийг барааг хүлээн авах үед хийнэ.
  3. Төлбөрийг бэлнээр болон  дансаар төлөх боломжтой.

 

Захиалга

  1. Захиалга хийхдээ манай зөвөлгөө булангын стандарт хэмжээг анхааралтай уншина уу.
  2. Захиалгын бараа бүтээгдэхүүн дууссан тохиолдолд хэрэглэгчид эргэн мэдэгдэх ба хэрэглэгч захиалгыг өөр бүтээгдэхүүнээр солих эсвэл тухайн барааны захиалгыг цуцлаж болно.
  3. Тухайн нөхцөлд дууссан боловч тодорхой хугацааны дараа тухайн бараа онлайн дэлгүүрт ирэхийг мэдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалтыг үргэлжлүүлэх эсэхийг хэрэглэгчийн хүсэлтээр шийдвэрлэнэ.